facebookSindicacio

MÉS per Sant Jordi

Llorenç Carrió, el poble que volem

perejoan | 18 Maig, 2015 09:39

Llorenç Carrió és el candidat número 5 a la llista de MÉS per Palma a les properes eleccions de dia 24. Després d'un procés participatiu per a elegir els candidats a les llistes i, també, per a la confecció del programa electoral per al nostre poble, que ben bé es pot estendre a la resta del Pla de Sant Jordi, per les propostes que inclou, en Llorenç es compromet a defensar i a impulsar a l'Ajuntament de Palma el poble que volem en els propers anys. Sabem que no serà fàcil però la primera passa és saber cap a on anam.

Llorenç Carrió Crespí, professor d'institut, de 35 anys

Vos convidam a llegir el programa de MÉS per Sant Jordi. Imaginau-vos com seria el poble de Sant Jordi amb un programa com aquest. MÉS per Sant Jordi està molt il·lusionada en aquesta proposta democràtica, honesta i valenta, tant des del punt de vista de l'economia com del patrimoni cultural o del benestar social. Tot un repte que demanam compartir amb vosaltres.

PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL DE MÉS PER A SANT JORDI, 2015-2019

Què volem fer?


PARTICIPACIÓ, SOBIRANIA I TRANSPARÈNCIA

 

1)   Aconseguir uns pressuposts propis i participatius en els que les entitats i ciutadans de Sant Jordi puguin dir la seva. En aquest sentit cal tenir present les activitats festives, culturals i cíviques, la Fira del Caragol i una especial atenció per a totes les edats del poble.

 

2)  Dret a decidir de cara a la participació dels ciutadans santjordiers en les decisions més transcendentals del poble com pot ser l’autonomia o independència municipal entre d’altres.

 

ECONOMIA I TURISME

 

3)    Crear una Ruta Ciclocultural des de Palma i de la Platja de Palma amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni cultural i mediambiental del Pla de Sant Jordi. Així promocionam el nostre patrimoni entre els palmesans i els turistes. Per això necessitam l’acondicionament dels camins rurals i la senyalització amb informació dels diferents elements arquitectònics, arqueològics, físics, etc., així com la publicació de fullets explicatius i educatius de cara als ciutadans en particular i a les escoles. Aquesta Ruta ha de servir per promocionar el comerç i la restauració al poble.

 

SERVEIS MUNICIPALS

 

4)   Manteniment i revisió dels serveis municipals existents per tal de millorar-los: EMT (línies 14 i 31), EMAYA, EFM (cementiri), policia local, piscina, camp de futbol, centre cultural i biblioteca. En el cas del centre cultural, recuperar-lo i dinamitzar-lo amb un pressupost propi.

 

5)    Manteniment de l’escoleta 0-3, l’escola i la unitat bàsica de salut.

 

MEDI AMBIENT, URBANISME I AGRICULTURA

 

6)    Creació d’horts urbans. En aquest sentit, el primer pas serà l’elaboració d’un banc de terres.

 

7)    Lluita preventiva, informativa i, si cal, executiva contra la contaminació en abocadors il·legals i brutor en general. La qüestió de les deposicions dels cans fa necessari uns parcs canins (pipicans) en alguns solars de la perifèria del poble amb acords amb els pagesos.

 

8)  No autoritzar cap nova urbanització i, alhora, obertura d’algun nou carrer per tal d’anar cap a un urbanisme i una arquitectura d’acord amb el medi, així com un creixement sostenible que permeti nous habitatges per als joves en particular i la resta d’edats en general. Tenir present les necessitats d’habitatge social.

 

9)    Treballar per tractar amb respecte a la salut dels ciutadans i al medi ambient el tema dels moscards, sense cap demagògia, tenint present les indicacions científiques al respecte i la implicació de tots els propietaris així com d’EMAYA, de les institucions i d’AENA.

 

10) Constituir una àrea de gestió de l’Ajuntament que inclogui especialment agricultura per coordinar i treballar millor tots els aspectes del món rural al municipi de Palma (d’Establiments a Sant Jordi) i oferir als pagesos alternatives productives i de manteniment del nostre paisatge com pot ser la neteja dels torrents, en el nostre cas el de sa Síquia. Proposar al Parlament una nova llei agrària que contempli les necessitats del camp i dels pagesos.

 

Altres PROPOSTES per fer-hi feina de cara a dur endavant el projecte de poble que reivindicam:

 

11) Pla especial de recuperació del Pla de Sant Jordi pel que fa a agricultura (parc agrícola...), medi ambient (tant la recuperació física com el cas de la contaminació acústica i de tot tipus de l’aeroport), i patrimoni cultural (molins, safreigs, síquies, vaqueries, parets seques, restes arqueològiques...). La primera imatge que els turistes reben de l’illa és el Pla de Sant Jordi, per la qual cosa no només s’ha de fer feina a la Platja de Palma perquè el resultat seria incomplet. Aquesta recuperació ha de tenir un sentit productiu, no només decoratiu.

 

12) Incentivació en imposts i altres mesures del comerç, restauració, agricultura i indústria adaptada a les característiques i necessitats del poble. Treballar per la sobirania alimentària i el comerç de proximitat. No només calen diners, també manca informació dels avantatges de tot tipus que suposa la petita i mitjana empresa, de reactivació social, d’ocupació i de salut. Pàgina web municipal per a promoure el nostre comerç i indústria al turisme.

 

13) Aconseguir infraestructures culturals permanents i de propietat municipal per a les activitats de les entitats socials del poble i de les seves diferents edats.

 

14) Aconseguir una oficina municipal per a la tramitació de la targeta ciutadana i altres serveis municipals. Com també, treballar per la recuperació de l’oficina de correus.

 

15) Llevar els obstacles per a la circulació pels carrers en cotxets d’infants, cadires de rodes, etc. Voravies suficients i rebaixada de vorades. També cal posar on sigui necessari bandes amples reductores de la velocitat en diferents parts del poble per evitar la circulació de vehicles a velocitats no permeses i imposar-ne de reduïdes, per a facil·litar la circulació i la seguretat dels vianants. A més, revisar les direccions dels carrers. Tot per a més seguretat i accessibilitat.

 

16) Donarem suport a les iniciatives culturals i econòmiques de tot tipus. En aquest sentit pensam en mercats mensuals o la promoció dels productes i la cuina local, també en la pàgina web municipal.

 

17) Aconseguir la presència necessària i de 24 hores de la policia local al mateix poble. En aquest sentit demanarem una comissaria per al Pla de Sant Jordi.

 

18) Treballar per millorar, i si cal tenir noves instal·lacions i serveis, pel que fa a una nova escola, camp esportiu, serveis sanitaris, residència o centre de dia per a les persones dependents... La millora de les freqüències dels autobusos. Lluita contra la pobresa.

Som conscients que hi ha molta de feina a fer i que no serà fàcil. El nostre millor aval és la feina feta fins ara per les formacions que conformam MÉS per Mallorca, amb una història que ens confirma en l’experiència i el servei als ciutadans.

 

Categoria: Propostes. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

Publica el teu comentari. Faig servir la moderació per evitar, exclusivament, spam.